برگزیدگان مسابقات المپیاد کشوری – دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرزمین پارس
افتخارات

برگزیدگان مسابقات المپیاد کشوری

نفرات برتر المپیاد-دبیرستان سرزمین پارس-دبیرستان- مدرسه پارس-المپیاد کشوری-
نفرات برتر المپیاد-دبیرستان سرزمین پارس-دبیرستان- مدرسه پارس-المپیاد کشوری-

برگزیدگان مسابقات المپیاد کشوری دبیرستان سرزمین پارس در رشته های ریاضی و کامپیوتر

طاها علی مددی برگزیده مسابقات المپیاد کشوری در دو رشته ریاضی و کامپیوتر

ایمان بنیامین زاده برگزیده مسابقات المپیاد کشوری در رشته کامپیوتر

پیام بگذارید